Skip to content

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti podataka, lični podaci će se sačuvati bez ikakvih ograničenja samo ako nam iste dostavite, na primjer kod upita, nagradne igre ili pretplate na newsletter i ako nam date saglasnost za obradu ovih podataka. Ako se od Vas prilikom korištenja ponuđene usluge zatraži da navedete Vaše lične podatke, onda se Vaši lični podaci neće dovesti u vezu s podacima iz protokola pristupa preko ionako anonimizirane IP adrese u svrhu kreiranja ličnog korisničkog profila.

Podaci se neće prosljeđivati trećim osobama izvan ovih okvira – poput izdavača imenika i kompanija za direktno oglašavanje.

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Na ovoj internet stranici se koristi softver za analizu korištenja stranice. Analizom ovih podataka mogu se dobiti vrijedna saznanja o potrebama korisnika. Ova saznanja doprinose dodatnom poboljšanju kvalitete ponude. Za svaki pojedini pristup stranici se bez ograničenja pohranjuje sljedeći zapis podataka:

  • anonimizirani oblik IP adrese računara s kojeg se pristupa stranici
  • datum i vrijeme pristupa stranici
  • naziv stranice odnosno datoteke kojoj se pristupa
  • poveznica na stranicu preko koje je otvorena ova stranica
  • Korišteni pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik koristi
  • Operativni sistem koji korisnik koristi

Ovi podaci se analiziraju u statističke svrhe. Pri tome se isključivo radi o podacima, koji ne pružaju nikakve povratne informacije o Vama kao pojedincu. Vi ostajete anonimni kao pojedinačni korisnik.

U tom kontekstu se koriste i takozvani kolačići (eng. “cookies”). Kolačići su tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na računaru posjetitelja internet stranice i time omogućuju anonimno prepoznavanje posjetitelja.

Na ovoj internet stranici se koriste kolačići od Google Analytics Sistema kako bi se pristupi internet stranicama mogli tačnije protokolisati. Podaci, koji su pri tome prikupljeni, pohranjuju se isključivo anonimno.

Molimo obratite pažnju na to da kolačići koji su nužni za funkcionalnost internet stranice nisu obuhvaćeni evropskom smjernicom o privatnosti i zaštiti podataka (GDPR) i da se ne mogu deaktivirati. Ako deaktivirate kolačiće, u Vašem pretraživaču će se pohraniti kolačić Opt-Out kako bi se evidentirala Vaša deaktivacija. Ako koristite neki drugi pretraživač odnosno neki drugi krajnji uređaj ili ako izbrišete kolačiće, deaktivaciju kolačića morate ponovno provesti.

Ukoliko i dalje imate pitanja, kontaktirajte nas direktno na privacy@alpha.gd48.ba

pošaljite nam upit
ili se javite da zakažete besplatne konsultacije

AdresA

Društvene mreže

Marketing za hrabre brendove